Skip to main content

De agenda van Dirk

Al sinds 1998 werkt hij in de parkeer- en mobiliteitsbranche; adviseur en projectleider Dirk Moorees. Waar hij in zijn eerste jaren in het veld nog aan de kant van een grote parkeerdienstverlener werkte en vervolgens actief was in het gemeentelijke domein, nam hij in 2008 al zijn opgedane kennis en ervaring mee naar Empaction. Het maakt dat hij zich inmiddels één van de ‘langer zittenden’ binnen het adviesbureau mag noemen. “Om welke opdracht het ook gaat: iedereen wil iets, maar vaak is er sprake van tegengestelde belangen. De parkeer- en mobiliteitspuzzel voor alle betrokken partijen goed leggen blijft steeds weer een kunst.”

In 2008 was Dirk vanuit de gemeentekant betrokken bij de bouw van een grote parkeergarage in het stationsgebied. Empaction was in het project verantwoordelijk voor de aanbesteding. “Tijdens mijn werkzaamheden raakte ik met voormannen Bart en Paul in gesprek, en ik werd enthousiast. Ik had al voor diverse type opdrachtgevers gewerkt, dus in die zin was de rol van adviseur een logische en mooie vervolgstap. Niet veel later werd ik teamlid nummer vijf. Mijn kennis over de werkwijze binnen zowel private als publieke organisaties? Die komt nog altijd goed van pas.”

Van adviseur tot projectleider

Dirk begon zijn Empaction-carrière in de rol van adviseur. Al snel kreeg hij ook die van projectleider aangemeten. “Ik leid en trek nu op dagelijkse basis projecten. Toch ben ik ook in die rol altijd met de inhoud bezig. Dat zet je niet opeens ‘uit’. Als ik bedenk wat voor verschillende typen opdrachten ik al gedaan heb in mijn tijd hier, kan ik maar één ding concluderen: de afwisseling tussen gedetacheerd zijn, als interim werken, adviesopdrachten uitvoeren en projectmatig aan de slag gaan is wat voor mij het beste werkt.”

Moorees zag de branche in de afgelopen jaren voor zijn ogen transformeren. “De laatste jaren is parkeren meer en meer ondersteunend aan de doelen en ambities die een stad wil bereiken. De manier waarop parkeren in een stad ingepast en ingeregeld wordt kan immers bijdragen aan de ambities die er leven op het gebied van o.a. groen, verblijven en klimaat. Een mooie switch, die wel de nodige complexiteit met zich meebrengt. Maar dat maakt dus ook dat wij als bureau projecten en oplossingen realiseren die mensen jarenlang kunnen gebruiken. Dan weet je: ik werk mee aan dingen die ertoe doen. Dat geeft voldoening.”

Parkeren gaat niet vanzelf

Het blijft een interessant vakgebied, zo reflecteert Dirk op zijn branche. Want parkeren mag dan vanzelf lijken te gaan, dat is niet bepaald het geval. “Het feit dat het ‘gewoon’ werkt, betekent dat een bepaalde puzzel goed is gelegd. Op een specifieke locatie, in een bepaald gebied of op stads- of centrumniveau. En dan heb ik het niet alleen over het toekomstbestendig maken van een situatie. Maar ook over het feit dat het geheel tijdens de ontwikkeling of transitie van een locatie of gebied voor alle gebruikers moet blijven functioneren.”

Overleggen, afstemming zoeken met projectgroepen, zaken toelichten aan wethouders, bewonersavonden organiseren, het uitwerken van adviezen, de organisatie van interne kennisdagen en kantooroverleggen voorzitten. De adviseur en projectleider heeft het er druk mee. “Het contact met veel verschillende mensen vind ik ontzettend mooi en interessant. Van opdrachtgever tot gebruiker; ik spreek ze allemaal. Dat is ook meteen wat mijn baan zo leuk maakt; de inhoud is heel divers. Ik zit nooit 5 dagen lang achter mijn beeldscherm. Nee, gelukkig niet!”

Verschillende blikken op de wereld

Die ‘rest’? Dat is een team dat hij primair als ‘divers’ omschrijft. Qua leeftijd, levensfase, studie- en werkachtergrond. Hij werkt op één dag dan ook geregeld met zowel ‘oude rotten in het vak’ alsook met collega’s die net in het vak komen kijken. “Die andere ervaringen en blikken op de wereld, die maken Empaction mooi en interessant. Het is ook de reden dat onze projecten steeds in wisselende koppels worden gedraaid.”

In al die diversiteit is overigens wel één duidelijke lijn te ontdekken, zo laat hij weten. “We bewandelen allemaal graag nieuwe wegen. Zo waren wij bijvoorbeeld al heel vroeg bezig met deelmobiliteit in relatie tot parkeren. En ook het fenomeen ‘review panels’ wordt door ons in participatietrajecten al lang en breed ingezet. Vaak is het pionieren. Niks is vanzelfsprekend. Geen standaard draaiboek. Dat werkt het beste. Voor ons allemaal.“

Maak jij het verschil?

Stap dan vandaag nog bij ons in en solliciteer op één van deze openstaande vacatures.