Skip to main content

De agenda van Branko

Hij is al 15 jaar in de parkeerbranche werkzaam en heeft zich nog geen moment verveeld; parkeer- en mobiliteitsadviseur Branko Jahn. Jarenlang werkte hij als commercieel manager bij een landelijk opererende speler op het gebied van exploitatie en beheer van parkeervoorzieningen. Maar vorige zomer vond hij het tijd worden voor iets nieuws en verblijdde hij Empaction met een overstap. “Ik kende het bedrijf vanuit mijn vorige functies, en het leek me altijd al een sympathieke club met oog voor de inhoud. Ik kan met recht zeggen: dat beeld is inmiddels bevestigd.”

Vooral in de adviserende rol binnen zijn functie kan Branko zijn ei kwijt, zo laat hij weten. “Aangezien ik veel gemeentelijke opdrachtgevers heb, staat beleid maken en het vervolgens zo goed mogelijk uitvoeren centraal. Daarbij blijf ik natuurlijk oog houden voor commercie en vind ik het leuk om een goede deal te sluiten. Het is wel prettig om te merken dat ik de kennis die ik bij commerciële partijen opdeed nu in een ander gedeelte van de branche kan gebruiken. Al met al is deze verandering dus om meerdere redenen een mooie stap geweest.”

Van planologie naar parkeeradvies

Even terug naar het begin. Want dat Branko in het parkeervak terecht is gekomen, was geen uitgemaakte zaak. Na zijn studie Planologie aan de Universiteit van Amsterdam werkte hij eerst enkele jaren in de vastgoedconsultancy. “Pas daarna ben ik bij toeval in de parkeerwereld gaan werken.” Het onderwerp heeft hem overigens wel altijd al geboeid, zo vertelt hij nu. “Parkeren en mobiliteit zijn belangrijke thema’s binnen de planologie. Mijn switch naar het parkeervak is dus zeker geen onlogische geweest.”

Wat zijn agenda betreft: hij vervult voor een aantal opdrachtgevers de rol van exploitant/eigenaar van off-street parkeervoorzieningen. “Mijn voornaamste uitdagingen hierbij zijn de parkeervoorzieningen optimaal op de omgeving aan laten sluiten, de parkeercapaciteit op stadsniveau goed in balans brengen en de parkeervoorzieningen op technisch en functioneel gebied up-to-date houden en toekomstbestendig maken. In de praktijk betekent dit dat ik me bezighoud met haalbaarheidsstudies wat betreft nieuwe parkeervoorzieningen, het beleidsmatig positioneren van de bestaande parkeervoorzieningen en daarnaast doelgroepenanalyses en capaciteitbepalingen.”

Verschillende soorten werkzaamheden

Die werkzaamheden vormen slechts een deel van zijn takenpakket. Er is immers meer. “Ook met dagelijks beheer en contractmanagement, ontwikkelen en vermarkten van parkeerproducten en een soepel verloop van alle bijbehorende (werk)processen houd ik me bezig.” De mogelijkheden op dat gebied? Die blijven maar groeien, laat Branko weten. “Tegenwoordig gaat het vaak over het zo aangenaam mogelijk maken van de klantreis, dus over opties als online reserveren, telsystemen, mobiel betalen, laadpalen en op maat gemaakte parkeerproducten. En ook een toenemende samenhang tussen off- en on-street parkeervoorzieningen is duidelijk zichtbaar. Die ontwikkelingen boeien me en houden het werk enorm interessant.”

Zijn agenda bevat ook nog andere projecten: “Zo schrijf ik samen met 2 andere collega’s een beleidsevaluatie ten aanzien van parkeren; de gemeente in kwestie wil dat dit iedere 4 à 5 jaar gebeurt. En recent rondde ik een opdracht af waarbij een winkelcentrum uit de jaren 80 vanwege de vele leegstand gerevitaliseerd moest worden. Aan Empaction de vraag: wat betekent dit voor de bijbehorende parkeergarage? Wat doet een nieuwe bestemming voor het winkelcentrum met het gebruik van de parkeergarage? Na het nodige onderzoek hebben we een parkeerbalans opgesteld, die tot bruikbare inzichten heeft geleid.” 

Niet dicht bij huis

Vraag je Branko of hij het liefst bureauwerk doet of de boer op gaat, dan hoeft hij niet lang na te denken: “Beleidsvisies vormen en rapporten schrijven gaat me prima af. Toch maakt de combinatie met de uitvoering dat ik dit werk erg interessant vind. Laat mij maar het contractmanagement verzorgen, regie voeren in praktische situaties die om een oplossing vragen en contact met stakeholders hebben”, zo lacht hij. “Maar het bureauwerk draagt natuurlijk ook bij aan die oplossingen. Vandaar dus dat ik ga voor een mix.”

Wonend in de buurt van Leiden is de Empaction-thuisbasis in Eindhoven niet echt om de hoek. Omdat hij ook veel op pad is voor zijn opdrachtgevers, is hij al met al niet bijster vaak op kantoor te vinden. “Daar zijn ze gelukkig heel flexibel in. Teams is bijvoorbeeld een prima mogelijkheid voor contact gebleken.” Zijn collega’s, die mist hij zo nu en dan wel een beetje, geeft hij toe. “Maar omdat we samen aan projecten werken, heb je toch regelmatig contact. En door de kantoorochtenden en kennisdagen die georganiseerd worden, houd je feeling met elkaar. Dat zijn in mijn agenda dan ook de momenten bij uitstek om elkaar beter te leren kennen en kennis uit te wisselen voor dat ene gezamenlijke doel…”  

Maak jij het verschil?

Stap dan vandaag nog bij ons in en solliciteer op één van deze openstaande vacatures.