Skip to main content
Kapelpolder

Parkeerbalans Kapelpolder Maassluis

Er is een flinke gebiedsontwikkeling gaande in Maassluis. Daar maken verouderde bedrijfspanden binnenkort plaats voor bijna 300 koop- en huurwoningen. Om de leefbaarheid van de omgeving te borgen en het straatbeeld niet door steen en asfalt te laten vergrijzen, ontstond de vraag of verlaging van autogebondenheid reëel is voor deze gebiedsontwikkeling. Vastgoedontwikkelaar Prohuis vroeg Empaction om hulp bij het invullen van de mobiliteitsbehoefte voor de toekomstige bewoners. Het vinden van een balans tussen genoeg groen en voldoende parkeermogelijkheid stond hierbij centraal.

In Kapelpolder wordt ruimte gecreëerd voor een mix van huur- en koopwoningen, gericht op verschillende doelgroepen. Het combineren van de huidige gemeentelijke parkeernorm met de beoogde woon- en leefkwaliteit bleek een te grote uitdaging om zonder experts het hoofd te bieden. Sinds afgelopen voorjaar adviseert Empaction Prohuis dan ook over mobiliteitsoplossingen,  waarbij wordt ingezet op meer dan alleen het parkeren van de eigen auto. Randvoorwaarde hierbij blijft een zo laag mogelijke kans op parkeeroverlast voor de omgeving. We deden onderzoek en stelden een notitie ‘Parkeren en mobiliteit’ op. Waarmee afdoende parkeerplaatsen en mobiliteit worden geboden, én er ruimte overblijft voor een kwalitatieve, duurzame en groene leefomgeving.

Het verlagen van autogebondenheid

Van parkeerregulering – hetgeen parkeren in het gebied minder aantrekkelijk zou maken – is in het gebied bij Kapelpolder geen sprake. Ook is er momenteel geen draagvlak voor het invoeren hiervan. Daarom keken we naar andere factoren die de autogebondenheid van bewoners kunnen verlagen. De gemeente zet bijvoorbeeld al hoog in op snelle fietsverbindingen. Dagelijkse voorzieningen zoals basisscholen, middelbare scholen en winkels zijn op die manier ook zonder auto goed bereikbaar. Maar andere voorzieningen, zoals grote winkelcentra, bioscopen en hogescholen zijn uitsluitend te vinden in het omliggende stedelijke gebied. Het bestaande netwerk van openbaar vervoer met bus- en metrovoorzieningen maakt dat er reeds sprake is van een alternatief.

Maassluis heeft een metroverbinding naar Rotterdam en Hoek van Holland. En zoals gezegd: het fietsen naar de grote steden wordt gestimuleerd. Alternatieve mobiliteitsopties zijn in Maassluis dan ook aanwezig, maar nog niet in groten getale zoals in Rotterdam en Den Haag. Dit geldt ook voor deelmobiliteit, waar in de grotere steden al wat meer mee wordt geëxperimenteerd. Door een goed concept van deelmobiliteit aan te bieden (dus niet maar één of twee deelauto’s weg te zetten zonder enige stimulering en monitoring) kan dit een goede aanvulling zijn op het aanbod van mobiliteitsalternatieven. De voorwaarden hiervan? Onder meer betaalbaarheid, een divers aanbod, een beschikbaarheidsgarantie en de aanwezigheid ervan bij oplevering van de eerste woningen. Door deelmobiliteit onderdeel van het nieuwe woonconcept te maken valt er dus een hoop te winnen. Verhuis je naar een woning in deze gebiedsontwikkeling dan weet je: ik kan een deelauto afnemen en heb niet per se eigen vervoer nodig. Dit kan worden gestimuleerd door bijvoorbeeld een kleine vaste bijdrage te verweven in de onderhoudskosten (zoals een VVE-bijdrage). Het kan nét dat laatste zetje zijn om afstand te doen van een (tweede) auto. Of om er überhaupt geen aan te schaffen.

Advies: aanpassing van de parkeernorm

Dankzij de aantrekkelijke opties voor alternatief vervoer, adviseerden wij recent een lagere parkeernorm dan de huidige. Uiteindelijk blijven er ook parkeerplaatsen voor de eigen auto beschikbaar, over het algemeen meer dan één parkeerplaats per woning. En ook de bestaande bezoekersnorm namen wij onder de loep en onderwierpen we aan een herberekening. Dit alles leidt tot een aanbeveling die bijdraagt aan meer ruimte voor groen en verbetering van de leef- en woonkwaliteit. De Kapelpolder wordt op deze manier een aantrekkelijk gebied om te wonen, waarbij je in je verplaatsingsgedrag niet per definitie afhankelijk hoeft te zijn van een eigen auto.

De stand van zaken op dit moment? Na enkele gesprekken met de gemeente is onze notitie ‘Parkeren en mobiliteit’ voorgelegd. De gemeente Maassluis beraadt zich momenteel over dit aspect in relatie tot het gehele plan met ruimtelijke aspecten. Daarnaast ontvingen wij de aanvullende vraag ‘hoe de implementatie van deelmobiliteit kan worden vormgegeven’. Een mooie vervolgstap waarover we mogen adviseren.

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.