Skip to main content
Elzenrijk

Dubbelgebruik parkeerplaatsen in nieuwbouwwijk Lincolnpark Hoofddorp

In Hoofddorp-Zuid wordt een nieuwe wijk opgetrokken: Lincolnpark. Een ‘gemengd’ stadsdeel met diverse functies, zoals werken, winkelen, sport en onderwijs. Maar bovenal wonen; er worden zo’n 1.600 nieuwe woningen gerealiseerd. Een kleine stad in een grote stad, zou je het kunnen noemen. Aan Empaction de taak om zich over de businesscase parkeren van de gebiedsontwikkeling te buigen. De sleutelwoorden in dezen: optimalisatie van dubbelgebruik op parkeervlak.

Vanuit de gemeente Haarlemmermeer bestaat de wens om het gebied te verdichten, voor wonen een lagere parkeernorm toe te passen en parkeren in gebouwen op te lossen. Maar voldoende ruimte voor groen en een prettige en leefbare omgeving zijn in de plannen tevens belangrijk. Ook hier het bekende probleem: er is slechts beperkt ruimte beschikbaar. Reden om de mogelijkheden voor optimaal dubbelgebruik van parkeerplaatsen in kaart te brengen, rekening houdend met de wensen van de Opdrachtgever. Empaction deed in de loop der jaren al veelvuldig ervaring op in gebiedsontwikkeling en bijbehorende parkeer- en mobiliteitsvraagstukken. Op verzoek van de gemeente verdiepten wij ons dan ook in deze specifieke casus en voorzagen we haar inmiddels van advies. 

De complexiteit: meer dan traditioneel parkeren

De initiële vraag vanuit de gemeente Haarlemmermeer was tweeledig. De parkeer- en mobiliteitsbalans inzake de gebiedsontwikkeling moest onder de loep worden genomen. En we kregen het verzoek de integrale businesscase parkeren op te stellen. Dit omdat ‘parkeren’ in het geval van Lincolnpark om veel meer dan alleen traditionele parkeerplaatsen en -garages gaat. 

Er worden immers ook mobiliteitshubs gerealiseerd, waar verschillende zaken, waaronder het stallen van deelauto’s samenkomen. Van een pakketdienst op de begane grond, tot aan andere diensten , mogelijk op het dak. En dus gingen wij op zoek naar mogelijkheden. Naar manieren om het aantal parkeerplaatsen in de nieuwe wijk te minimaliseren, maar de zekerstelling van parkeerrecht voor gebruikers wel te behouden. En de hubs optimaal tot hun recht te laten komen en de servicekosten voor gebruikers beperkt te houden.  

Uitstapjes naar andere domeinen

Waar het begon bij het reviewen van de balans en businesscase, zijn we op verzoek van de gemeente hier en daar wat uitgeweken. Naar het domein ‘deelmobiliteit’ bijvoorbeeld. Want de aanleg van de wijk is bij uitstek het moment om het gebied zo veel mogelijk autoluw of -vrij te maken, het aantal auto’s op straat te minimaliseren en voor zo veel mogelijk groen te gaan. We hebben daarbij ingezet op een brede ontsluiting. Niet alleen autoparkeren dus, maar ook andere vormen van deelmobiliteit, zoals deelfietsen, bakfietsen en scooters. En er komt waarschijnlijk een snelle OV-verbinding. Zo krijgt alles een aansluiting in Lincolnpark. 


De gebiedsontwikkeling wordt zo energieneutraal mogelijk gerealiseerd, zo is het streven. Op basis van referentiebeelden hebben we dan ook naar voorbeelden van Mobiliteitshubs gekeken. Dit om vast te stellen wat de gemeentelijke ambitie op dat gebied kan zijn. En de hubs moeten in de planmatige uitwerking in het gebied worden ingepast. Want dat ze ook qua architectuur in het geheel passen, vindt de gemeente van belang. 

Stand van zaken

De realisatie van de gebiedsontwikkeling in Hoofddorp-Zuid is een langlopend traject. Maar onze bijdrage zit ervoor nu grotendeels op. De opdracht rond de parkeerbalans en businesscase zijn inmiddels afgerond, ons advies is uitgebracht en de stukken zijn ingediend. De documenten liggen nu bij de gemeente voor verdere besluitvorming.

Meer weten? Meer lezen?

Contact opnemen
Heb je ook behoefte aan inhoudelijke expertise bij een parkeer- en mobiliteitsvraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op. Als onafhankelijk en no-nonsenseadviesbureau ontrafelen wij dergelijke kwesties als geen ander. Je kunt ons bereiken via 040-213 78 80, of stuur een e-mail naar info@empaction.nl.

Projecten bekijken
Wij publiceren regelmatig over de unieke, interessante en vernieuwende projecten die wij als Empaction draaien. Je kunt onze projecten hier inzien.