Skip to main content

Meer woningen, groen en ruimte

In de loop der jaren is de manier waarop we als samenleving denken over de inrichting van onze leefomgeving veranderd. Daarnaast neemt het aantal verplaatsingen nog steeds toe, moeten er veel woningen gebouwd worden én hechten we meer dan vroeger waarde aan een groene en leefbare leefomgeving. Dat bij elkaar vraagt om een frisse visie op het bereikbaar houden van onze steden.

Hoogwaardige oplossingen

De verdichtingsproblematiek is een opgave van formaat. Een die vraagt om een frisse kijk op parkeren en (deel)mobiliteit. En om een vernieuwde aanpak met inventieve oplossingen. Voorbeelden hiervan zijn: