Tegenwoordig staat de klantbeleving en het gebruiksgemak veel meer centraal dan voorheen. De samenleving van vandaag en morgen stelt simpelweg andere eisen aan parkeeroplossingen. Dat vereist dus ook een ander perspectief. Gebruikers zijn ook als consument in andere markten gewend aan een hoog serviceniveau en dito prijs/kwaliteit. Keuzes die parkeerorganisatie, -beheer en -systemen maken, dienen daarom in staat te zijn mee te groeien met de ontwikkelingen in de markt. In de keuze voor een partner op het gebied van beheer en organisatie is dit een essentieel punt. Empaction treedt op als ketenregisseur bij complexe parkeervraagstukken. Een regisseur die alles overziet, een duidelijke toekomstvisie heeft en in staat is om snel te anticiperen op de wensen en de behoeften van de klant van vandaag.

Parkeerexploitatie

Meer bezoekers die langer verblijven en vaker terugkomen. Dat is de basis voor een succesvolle parkeerexploitatie. Dit begint met het op orde brengen van het service- en kwaliteitsniveau van parkeren. En vervolgens samen en in afstemming met belanghebbenden in de omgeving zorgen voor meer parkeeromzet, bijvoorbeeld door:

  • Technologie in te zetten waarmee bedrijven korting kunnen geven op het parkeertarief van het eerstvolgende bezoek (belonen van loyaliteit);
  • Acties met 'win gratis parkeren' voor goodwill en positieve publiciteit; 
  • Het ontsluiten van actuele parkeerinformatie. 

Handhaaforganisatie

Het handhaven komt in de praktijk neer op het signaleren of de regels worden nageleefd of overtreden. Het handhaafproces is door digitalisering vele malen efficiënter geworden, doordat de handhavers alleen nog de voertuigen controleren waarvan geen geldig parkeerrecht is gesignaleerd. Tevens zorgt de digitalisering voor gerichte aansturing van de handhavers op basis van real time informatie. Dit scheelt veel onnodige controles. 

De informatie geeft inzicht in zowel het rendement van het handhaven, als trends in het parkeergedrag. Deze gegevens zijn te gebruiken om bijvoorbeeld de handhaaforganisatie verder te optimaliseren. Dit leidt tot een beter, efficiënter en meer renderend handhaafproces.

De handhaafactiviteiten kunnen in eigen beheer worden uitgevoerd of worden uitbesteed aan gespecialiseerde marktpartijen. Gemeenten kiezen steeds vaker voor uitbesteding. Zij concentreren zich daarmee op hun regiefunctie. 

Parkeerregisseur

Het gezicht van de parkeerorganisatie. De parkeerregisseur regisseert de uitvoering van het parkeerbeleid voor de gemeente. Een goed functionerende parkeerregisseur is van belang voor het slagen van het parkeerbeleid. De parkeerregisseur is ook de ambassadeur voor het product parkeren binnen de gemeente. Spin in het web, zowel voor interne als externe betrokkenen, op strategisch en tactisch niveau. Verantwoordelijk voor een optimaal resultaat bij de parkeerexploitatie en direct verantwoordelijk voor nieuwe beleidsvorming en ontwikkelingen/innovaties.

Parkeerbeheerorganisatie

Vrijwel iedere gemeente ziet het straatparkeren als een overheidstaak. De handhaving van de regelgeving vereist opsporingsbevoegdheid. Betaald parkeren op straat is in de meeste steden gefiscaliseerd en daarmee is uitbesteding van de exploitatie feitelijk geen optie. Het gaat immers om de inning van parkeerbelasting. Bij straatparkeren is eventueel wel uitbesteding van de uitvoerende beheertaken aan de orde. 

Bij parkeren achter de slagboom, zoals in garages en op terreinen is geen sprake van parkeerbelasting en ligt de afweging mogelijk anders. Hier staan in principe alle opties voor gemeenten open, van ‘zelf doen’ tot en met het verkopen van de parkeervoorzieningen aan marktpartijen. Gemeenten maken bij een beslissing om al dan niet tot uitbesteding over te gaan vergelijkbare afwegingen, maar komen op basis van lokale afwegingen en belangen soms tot heel verschillende conclusies.

De ideale samenwerkingsvorm bestaat niet als standaardoplossing. Er is altijd maatwerk vereist waarbij rekening gehouden moet worden met de specifieke lokale situatie. Elke vorm heeft zo zijn voor- en nadelen. Voordat een keuze wordt gemaakt, doet de gemeente er verstandig aan:

  • Helder te formuleren wat zij wil bereiken en waar de prioriteiten liggen;
  • Objectief op de hoogte te zijn van de mogelijkheden: de voor- en nadelen per model;
  • Een degelijke analyse te maken en daarover discussie te voeren binnen alle geledingen van de gemeentelijke organisatie.

Uiteindelijk wordt een keuze gemaakt voor het best passende samenwerkingsmodel. Vervolgens dient men in het gekozen model een eigen invulling te geven die toegespitst is op de specifieke doelen en omstandigheden van de eigen gemeente.