Wat doe je als je huidige parkeerapparatuur verouderd is?

Gemeente Westland heeft drie parkeerplaatsen bij drie verschillende strandopgangen die toe zijn aan modernisering. Het betreft de volgende parkeerterreinen:

  • Vlugtenburg: circa 1200 auto’s
  • Beukel: circa 900 auto’s
  • Molenslag: circa 1000 auto’s

Gemeente Westland heeft Empaction een eerste inventarisatie laten uitvoeren welke mogelijkheden van betaald parkeren er zijn en welke investeringen gepaard gaan met de vervanging van de huidige, verouderde parkeerapparatuur door nieuwe, moderne apparatuur. Dit is vergeleken met de eventuele situatie zonder betaald parkeren. Daarnaast wilde men inzichtelijk krijgen welke keuzes er zijn om de parkeerterreinen met parkeerapparatuur in te richten, aangevuld met de voor- en nadelen van de verschillende keuzes en een globale kostenindicatie. Dit is verwoordt in het rapport ‘Verkenning investering (betaald) parkeren kustgebied’. Hierin zijn de verschillende inrichtingsvormen beschreven. Na afweging van de voor- en nadelen van de verschillende vormen.

Begeleiding aanbesteding-/inkooptraject

Nadat van de definitief gekozen variant een investeringsberekening is gemaakt, is een aanbestedingstraject opgestart om de huidige verouderde apparatuur te vervangen door nieuwe apparatuur. Technisch en functioneel gezien kan de huidige apparatuur de gewenste betaald parkeren regeling niet meer faciliteren. In opdracht van gemeente Westland gaat Empaction deze aanbesteding begeleiden en samen met de gemeente het inkooptraject doorlopen voor de aanschaf van de nieuwe parkeerapparatuur.

Meer weten? 

Heeft u advies nodig bij een aanbestedingstraject? Neem gerust contact op met één van onze adviseurs via: 040-213 78 80. Wilt u graag op de hoogte blijven van al onze projecten? Volg ons dan op LinkedIn