Van autobezit naar deelmobiliteit

Alle aanwezigen hebben kort een toelichting gegeven op wat er speelt binnen hun gemeente als het gaat om deelmobiliteit. Ervaringen met deelauto’s werden uitgewisseld en er ontstonden goede discussies. Gebleken is ook dat bij een aantal gemeenten de behoefte bestaat aan een duidelijk beleid op deelauto’s.

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde middag; we zijn dan ook van plan om vaker dit soort sessies te organiseren. Wilt u hierbij aanwezig zijn, of blijft u graag op de hoogte van al onze activiteiten? Houd onze website in de gaten of volg ons op LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/2955758/admin/