Zorgt een scanvoertuig voor verdere optimalisatie van het handhaafproces in gemeente Breda?

De gemeente Breda heeft veel energie gestoken in de digitalisering van de parkeerketen, om daarmee handhaving op kenteken mogelijk te maken. De basis van de digitale parkeerketen van Breda is inmiddels op orde en klaar voor de toekomst. Hierdoor is het mogelijk om een stap te zetten in het handhavingsproces. Voor de handhaving op straat wordt gebruik gemaakt van PDA’s. De inzet van scanvoertuigen is een serieuze optie om het handhaafproces verder te optimaliseren. Op verzoek van de gemeente Breda heeft Empaction een advies uitgebracht over het nut en de noodzaak van een scanvoertuig voor de parkeercontrole op straat.

Marktverkenning om meer inzet te krijgen

Conclusie van dit advies is dat de inzet van een scanvoertuig een optimalisatie van het huidige handhaafproces betekent, meer grip en inzicht geeft in het handhaafproces en een efficiëntere inzet van mensen en middelen en daarmee een structureel gunstiger resultaat op de parkeerexploitatie tot gevolg heeft. Aanvullend is door Empaction in samenwerking met de gemeenten Den Bosch en Breda een marktverkenning uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de (on)mogelijkheden voor de inzet van een scanvoertuig. De marktverkenning heeft een beeld gegeven van enerzijds de spelers in de keten en anderzijds de ‘stand van zaken’ in de markt. 

Volwaardige scanoplossing

De gemeente Breda heeft de keuze gemaakt om een volwaardige scanoplossing in te gaan zetten in de handhaving op straat en het handhaafproces daarmee verder te optimaliseren. Een scanoplossing omvat niet alleen het scanvoertuig zelf, maar ook de centrale backoffice en de koppeling/integratie daarvan met de huidige parkeersystemen van de gemeente Breda. Empaction verzorgt de begeleiding en advisering rondom de aanbesteding van deze scanoplossing.