Tilburg gaat strijd aan met ruimtegebrek: auto's delen en parkeerabonnementen

Beeldmateriaal: Jan van Eijndhoven

De Gemeente Tilburg zal in de komende jaren 25.000 nieuwe woningen realiseren, waarvan een groot deel in binnenstedelijk gebied. Een mooi vooruitzicht, maar hoe ga je als stad al die extra auto’s faciliteren? Ruimte voor de aanleg van extra parkeerplaatsen is er namelijk niet en bovendien moet de openbare ruimte vooral een ontmoetingsplaats zijn waar het fijn verblijven is. Aan Empaction de taak om zich over deze uitdagende vraagstelling te buigen en met praktische oplossingen te komen. En zo geschiedde: vorige week werd het plan van aanpak tegen ruimtegebrek voorgelegd aan én goedgekeurd door het college. Een hele mooie mijlpaal! 

Met het invoeren van een stadsbreed systeem voor deelauto's en efficiënt gebruik van restcapaciteit in parkeergarages gaat Tilburg het autobezit in de binnenstad drastisch terugdringen, te beginnen bij de nieuwe inwoners. Om zo de groeiende stad ook in de toekomst bereikbaar, leefbaar en groen te houden. Meer weten? Je leest er alles over in het persbericht