Inventarisatie parkeerwensen Viktoriakwartier voor Woonbedrijf

Aan de oostzijde van het PSV stadion ligt een gebied dat woningcorporatie Woonbedrijf wilde herontwikkelen voor de bouw van 500 woningen, bedrijven en cultuur. Hierbij waren meerdere partijen betrokken. Woonbedrijf wilde weten welke exploitatiemogelijkheden er waren om een goede afweging te maken over de gezamenlijk te ontwikkelen parkeercapaciteit (ondergronds). Empaction is gevraagd het gezamenlijke parkeervraagstuk te analyseren en mogelijke samenwerkingsvormen te onderzoeken met de andere spelers binnen het ontwikkelgebied. 

Samenwerking met alle belanghebbenden

We zijn begonnen met een inventarisatie van de parkeerbehoeften, mogelijkheden voor efficiëntie en onderlinge samenwerking bij de betrokkenen (oa gemeente, Woonbedrijf, ontwikkelaars). Op basis hiervan hebben we alternatieven uitgewerkt met daaraan verbonden de contractuele en bedrijfseconomische consequenties voor elk van de partijen.
Vervolgens hebben we de benodigde capaciteit van de parkeergarage en de wijze van exploiteren uitgewerkt.