Parkeervoorziening Station Maastricht voor NS

De gemeente Maastricht is bezig met de optimalisatie van de oversteek van het spoor bij het centraal station. Hiervoor is een plan uitgewerkt waarbij de verbinding tussen de oost- en westzijde van de stad wordt verbeterd. In dit plan wordt gekeken naar een betere ontsluiting voor bussen, fietsers, voetgangers en auto’s. Daarnaast wordt het stationsgebied opgewaardeerd en heringericht. 

Uitbreiding P+R capaciteit

Belangrijk onderdeel binnen de plannen is de uitbreiding van de P+R capaciteit ter stimulering van het reizen per trein. In goed overleg met de direct belanghebbenden (bewoners en bedrijven) in de omgeving van het station is een plan ontwikkeld waarbij het bestaande parkeerterrein voor 172 personenauto’s wordt uitgebreid naar een gebouwde voorziening met 336 parkeerplaatsen. Dit door middel van een half verdiept gelegen parkeerlaag en een parkeerdek. Het betreft een parkeeroplossing in twee lagen. Vanwege de strijdigheid met het bestemmingsplan is voor dit project een afwijkingsprocedure doorlopen. 
Empaction heeft NS Stations gedurende alle fasen van de ontwikkeling van de parkeergarage geadviseerd. Tevens heeft Empaction de rol van projectleider en contractmanager vervuld.