Parkeervoorziening Station Elst voor NS

In Elst (gemeente Overbetuwe) wordt gewerkt aan de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied Elst-Centraal. In dit gebied is station Elst gesitueerd. In de directe omgeving van het station wordt al langere tijd nagedacht over de realisatie van diverse nieuwe functies (mix van wonen en werken). Vooruitlopend op deze nieuwe bestemmingen is een bovengrondse parkeergarage gerealiseerd.

Wijziging plannen

In de oorspronkelijke plannen zou deze parkeergarage plaats bieden aan de parkeerbehoefte van een nieuw gemeentehuis en de P+R reizigers van station Elst. De bij deze situatie behorende business case ging uit van een situatie met betaald parkeren en beheer/exploitatie door een particuliere parkeerexploitant. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft de gemeente Overbetuwe een streep gezet door de bouw van een nieuw gemeentehuis en is tevens besloten om de parkeergarage voorlopig sec te bestemmen voor P+R reizigers en deze onder te brengen in een gratis toegankelijk regime. 
Empaction heeft NS Stations gedurende alle fasen van de ontwikkeling van de parkeergarage geadviseerd. Tevens heeft Empaction de rol van projectleider en contractmanager vervuld.