Parkeervoorziening Station Driebergen-Zeist voor NS

Station Driebergen-Zeist ondergaat een transformatie. De werkzaamheden zijn in 2016 gestart en er wordt toegewerkt naar de oplevering in 2021. De overweg van de Hoofdstraat vormt al jaren een knelpunt. Deze overweg wordt verwijderd en hier komt een onderdoorgang voor in de plaats. Om de onderdoorgang te kunnen verwezenlijken, wordt de weg verlaagd. Automobilisten, voetgangers en fietsers kunnen zo op een veilige manier het spoor passeren. Het busstation wordt verplaatst en uitgebreid. Er komt een nieuw stationsgebouw. 

Eerste energie neutrale parkeergarage in Nederland

Belangrijk onderdeel binnen de plannen is de realisatie van een grote gebouwde parkeervoorziening ter stimulering van het reizen per trein. In 2013 is de planvorming gestart. Eind 2017 is de eerste energie neutrale parkeergarage van Nederland opgeleverd. Dankzij toepassing van houten lamellen en natuursteen in schanskorven voor de gevel gaat het gebouw op in zijn omgeving en ervaren de gebruikers de landschappelijke context. Extra aandacht is uitgegaan naar de inpassing van de hoofdentree. De vide maakt alle verdiepingen zichtbaar en biedt overzicht.
Empaction heeft NS Stations geadviseerd bij o.a. de haalbaarheidsstudie, het subsidietraject, het programma van eisen en de ontwerptoets.