Aanbesteding van parkeergerelateerde onderdelen voor gemeente Leiden

Gemeente Leiden realiseert twee ondergrondse parkeergarages, garages Lammermarkt en Garenmarkt, met in totaal 1.000 parkeerplaatsen. Door ondergronds te parkeren en te zorgen voor een passende inrichting van het maaiveld wordt het karakter van Leiden als oude stad gewaarborgd. Voor de realisatie is opdracht gegeven om de aanbestedingen uit te voeren onder een DBM (design, build, maintain) constructie. Aan Empaction werd gevraagd om de aanbesteding op diverse parkeer-gerelateerde onderdelen te ondersteunen.

Zorgen voor een goede voorbereiding, heldere vraagspecificatie en nauwkeurige procesvoering 

Een goede aanbesteding en uitvoering kenmerkt zich door een goede voorbereiding en een heldere vraagspecificatie en nauwkeurige procesvoering bij de totstandkoming van de definitieve keuzes. In nauwe samenwerking met de overige belanghebbenden zijn we onder andere betrokken geweest bij het ontwerp, de keuze van het ‘’interieur’’, de aanbestedingen en implementaties van de directieleveringen zoals het parkeermanagement systeem, het parkeerbeheer en de signing en verwijzingen in de parkeergarage.

De mooiste ondergrondse parkeergarage van Nederland

De parkeergarage aan de Lammermarkt is sinds 2017 officieel in gebruik genomen en de Garenmarkt wordt in 2020 in gebruik genomen. In 2,5 jaar heeft de combinatie parkeergarages Leiden, Dura Vermeer BESIX gewerkt aan de mooiste ondergrondse parkeergarage van Nederland. Door de vele geleverde inspanningen zijn er nu 525 parkeerplaatsen beschikbaar direct in het centrum van Leiden. Empaction is er trots een steentje te hebben bijgedragen aan dit project.