Hoe zorg je dat werknemers en bezoekers van High Tech Campus Eindhoven een parkeerplaats vinden?

High Tech Campus Eindhoven is de slimste km² in Nederland met meer dan 160 bedrijven en instituten en zo’n 11.000 onderzoekers, ontwikkelaars en ondernemers die werken aan toekomstige technologieën en producten. De Campus kent een open karakter waarbij bezoekers en werknemers parkeren in parkeergarages. Het bleek dat meer populair gelegen garages sneller vol stonden dan de iets verder weg gelegen garages. Dit leidde tot foutief parkeren op het terrein en irritatie bij de bedrijven. De vraag van Campus Site Management aan Empaction was hoe de parkeerdruk beter geregeld kon worden.

Samen met de bedrijven en opdrachtgever tot een oplossing komen

De Campus is een bijzondere locatie, voor een oplossing dienden we rekening te houden met het specifieke open karakter van de Campus en de wensen van de bedrijven en opdrachtgever. De huidige situatie is in kaart gebracht en samen met de bedrijven zijn oplossingsrichtingen voor het herverdelen van de vraag naar parkeerplaatsen besproken. Deze oplossingen richtten zich op zowel de korte als lange termijn.

Input voor huidige parkeerstrategie

Het advies heeft geleid tot de huidige parkeerstrategie van de Campus.