Inzet Review Panels gemeente Deventer

Empaction heeft de gemeente Deventer inhoudelijk en procesmatig begeleid bij de fiscalisering van alle parkeerplaatsen in de binnenstad. Waar aanvankelijk nog veel weerstand bestond tegen de plannen, is met alle betrokken partijen gewerkt aan een breed gedragen vorm van fiscalisering. Het plan is inmiddels door het college vastgesteld en in het najaar van 2017 geïmplementeerd.

Betrokkenheid is de sleutel

De sleutel tot succes in dit traject is de door Empaction ontwikkelde systematiek met Review Panels. Een Review Panel is samengesteld op basis van loting en vormt een evenwichtige afspiegeling van alle betrokkenen in het gebied (bewoners, ondernemers, winkeliers). Het Review Panel laat zich breed informeren over de parkeerproblematiek in de wijk en de mogelijke oplossingen. In een Review Panel worden vervolgens alle verschillende belangen tegen elkaar afgewogen, om op die manier een weloverwogen advies te geven.

Stapsgewijs

In Deventer is er allereerst met een Binnenstadspanel op hoofdlijnen een vorm van fiscalisering vastgesteld voor de hele binnenstad. Vervolgens is dit voorstel in een vijftal Review Panels per buurt op straatniveau fijngeslepen. De aanpak met Review Panels is enthousiast ontvangen en is ook toegepast om de schilwijken in de gemeente Deventer te fiscaliseren.