Projectleider digitalisering en aanschaf scanauto voor gemeente Rijswijk

Voor de implementatie van de Kadernota moesten op hoofdlijn twee projecten uitgevoerd worden. Het eerste was de introductie van het fiscaal regime voor parkeren. Dit betekende:

  • aanschaffen en plaatsen van parkeerautomaten met digitale functionaliteit;
  • aanpassen van de bebording op straat en opheffen van de bestaande blauwe zones;
  • het traject van bezwaarafhandeling oppakken. 

Vervolgens werden zaken vastgelegd in nieuwe beleidsregels en een nieuwe Parkeerverordening.

Als tweede vond een digitaliseringsslag plaats. De handhavers zijn inmiddels uitgerust met handcomputers waarmee zij digitaal kunnen handhaven. De registratie en uitgifte van vergunningen werd verder gedigitaliseerd en belparkeren geïntroduceerd. Er wordt op kenteken geparkeerd.

Leiding geven aan twee projectteams

De projectleider van Empaction stuurde hiervoor twee projectteams aan, het projectteam fiscalisering en het projectteam digitalisering. Het digitaliseren van het parkeervergunningensysteem en het starten van een aanbesteding voor de aanschaf en implementatie van een scanauto maakte tevens onderdeel uit van de werkzaamheden. Onder leiding van Empaction werden alle benodigde aanbestedingsprocedures doorlopen en de nieuwe werkprocessen geborgd in de organisatie. Een zeer omvangrijk en complex projecten waarin alle facetten van digitaliseren van de parkeerketen aan bod komen.