Hoe zorg je voor een reële inschatting van de parkeerbehoefte voor ontwikkeling Merenwijk in Leiden?

Van der Vorm Vastgoed werkt in Leiden aan een herontwikkeling in Merenwijk. Voor deze ontwikkeling willen ze voor het berekenen van de parkeerbehoefte niet alleen de reguliere parkeernormen hanteren, maar ook anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen en de parkeerbehoefte die daaruit volgt. De concrete vraag van Van der Vorm Vastgoed was om hen te adviseren en ondersteunen in dit traject. En daarbij speciale aandacht te hebben voor de mogelijkheden om de parkeerbehoefte te beïnvloeden, bijvoorbeeld door het inzetten van andere vormen van mobiliteit.

Werken vanuit gemeenschappelijk doel

De ontwikkelaar en de gemeente hebben een gemeenschappelijk doel, namelijk een goede autobereikbaarheid van woningen en winkels/voorzieningen in Merenwijk. Dus voldoende parkeerplaatsen voor alle doelgroepen. Daarnaast willen beide partijen een goede kwaliteit van de openbare ruimte, dus zeker niet een teveel aan parkeerplaatsen. Empaction heeft via een parkeerbalans de verwachte parkeerbehoefte in kaart gebracht. Vervolgens hebben we onderzocht hoe maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van autogebruik en autobezit hierop van invloed kunnen zijn.