Innovatieprogramma PMS 2.0 voor P+R locaties NS

Sinds 2004 beheert en exploiteert Q-Park in opdracht van NS Stations circa 50 gereguleerde P+R voorzieningen met een totaal van ongeveer 10.000 parkeerplaatsen. In 2016 is NS Stations gestart met de voorbereiding van een nieuwe aanbesteding voor het beheer, management en innovatie van de P+R portefeuille. In opdracht van NS Stations heeft Empaction een verkenning uitgevoerd naar het in de nieuwe situatie gewenste samenwerkingsmodel en bijbehorende rollen en verantwoordelijkheden (bepalen mate van zeggenschap en risico). Mede op basis van deze verkenning is besloten dat NS Stations in het nieuwe contract zelf het exploitatierisico draagt en dat beheer en management worden uitbesteed. Daarnaast is besloten dat de huidige techniek en infrastructuur van de P+R formule wordt vernieuwd. Het innovatietraject dat moet leiden tot een nieuwe P+R formule (P+R 2.0) maakt onderdeel uit van de uitvraag. De insteek bij P+R 2.0 is dat zo veel mogelijk klanten op kenteken in- en uitrijden en facturatie achteraf op rekening plaatsvindt.

Zorgvuldig proces

Tijdens de voorbereiding hebben we voldoende tijd gereserveerd voor het bepalen van de inkoopbehoefte en de bijbehorende aanbestedingsstrategie. Vervolgens is helderheid verkregen over het eigendom van de parkeerapparatuur en parkeerdata. Na het uitwerken van het aanbestedingsdossier is de aanbesteding gepubliceerd en hebben partijen ingeschreven.