Vervul tijdelijk de functie van operationeel parkeerbeheerder bij gemeente Weert

In verband met het vertrek van de operationeel parkeerbeheerder zocht de gemeente Weert een tijdelijke invulling voor het operationeel parkeerbeheer. Doelstelling is het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering op langere termijn.

Dagelijks beheer gecombineerd met projecten

Naast de praktische en organisatorische werkzaamheden van het dagelijks operationeel parkeerbeheer heeft Empaction op projectbasis aanbestedingen verricht voor nieuwe verlichting in twee parkeergarages en voor groot onderhoud aan het schilderwerk van twee parkeergarages. Ook is inzichtelijk gemaakt welke (her-)investeringen de gemeente Weert in de aankomende 10 jaar moet doen om haar parkeerareaal op orde te houden.

Continuïteit gewaarborgd

De dagelijkse taken van parkeerbeheer zijn opnieuw gedefinieerd. Daarnaast zijn twee parkeergarages na een opknapbeurt weer aangepast aan de normen van NEN 2443 en heeft de gemeente inzicht in de financiële aspecten van de parkeer-exploitatie voor de komende 10 jaar.