Aanbesteden parkeerbeheer voor gemeente Veldhoven

Parkeren wordt in de gemeente Veldhoven gezien als een belangrijk instrument om het winkelgebied Citycentrum  economisch aantrekkelijk en leefbaar te maken voor zowel bezoekers als bewoners. De gemeente Veldhoven streeft naar een kwalitatief goede en klantvriendelijke dienstverlening. Voor de uitvoering van betaald parkeren heeft de gemeente Veldhoven als uitgangspunt om zoveel mogelijk (operationele) werkzaamheden en diensten onder te brengen in één overeenkomst met een opdrachtnemer.

Digitale vergunningen en bezoekersregeling

Deze opdracht bestond uit het aanbesteden van het parkeerbeheer voor de parkeergarage en de parkeerterreinen. Onderdeel hiervan is ook het ontwikkelen en implementeren van een digitaal parkeervergunning/abonnementen systeem met een bezoekersregeling. 

Naast het aanbesteden van het parkeerbeheer en de ontwikkeling en implementatie van een E-loket is ook een aanbestedingsprocedure opgestart voor de vernieuwing van de parkeerapparatuur. Hier zijn veel partijen bij betrokken. Om een goed resultaat te bereiken is een optimale samenwerking nodig, die van de Parkeerbeheerder een grote mate van flexibiliteit vereist om zowel met de huidige als de toekomstige parkeervoorziening een optimaal resultaat neer te zetten.