Begeleid de aanbesteding van de parkeervoorzieningen voor het AMC Ziekenhuis

Het AMC Ziekenhuis en omliggende gebouwen van het Medical Busines Park constateerden een tekort aan parkeerplaatsen. Het AMC had daarnaast plannen om de functies op haar terrein uit te breiden. Deze uitbreiding had eveneens consequenties voor het parkeren op het terrein van het AMC. Zij vroegen Empaction om de aanbesteding van het parkeerbeheer van de bestaande parkeervoorzieningen te begeleiden en een verkenning uit te voeren van samenwerkingsvormen met betrekking tot exploitatie.

Stroomlijnen

We hebben het proces opgedeeld in vier stappen:
1.    Oriëntatie op de bestaande situatie en uitbrengen van een second opinion
2.    Opstellen programma van eisen
3.    Aanbesteding
4.    Implementatie
In dit project was de grootste uitdaging om de bestaande inefficiënte parkeersituatie zonder centrale regie te stroomlijnen. Het doel was om te komen tot een samenhangende strategie voor de bestaande en toekomstige parkeervoorzieningen.

Parkeerbeheer uitbesteed

Het parkeerbeheer van de bestaande parkeervoorzieningen is via aanbestedingstraject uitbesteed aan een professionele marktpartij.