Voeg een digitaal P-loket toe aan het vergunningensysteem van gemeente Breda

Gemeente Breda heeft een digitaal vergunningenpakket geïmplementeerd en een digitale bezoekersregeling ingevoerd. Voor de klant betekende de werkwijze dat ze eerst moesten inloggen met DigiD, vragen of wijzigingen vervolgens per email verstuurd werden naar de gemeente en tenslotte de medewerkers deze aanvragen verwerkten. Dit werkte vrij omslachtig, voor zowel de klant als de medewerkers van de gemeente. Vandaar dat de gemeente een digitaal P-loket wilde toevoegen.

Samenwerken is het sleutelwoord

Voor het implementeren werd nauw samengewerkt met veel verschillende disciplines binnen de gemeente Breda en met de leverancier van het vergunningensysteem. Daarnaast was Empaction verantwoordelijk voor alle interne en externe communicatie.

Een klantvriendelijk digitaal P-loket

Het digitale P-loket is april 2017 live gegaan. Alle generieke vergunningen en abonnementen worden via dit loket aangeboden. Hierdoor worden de inwoners van Breda verder ontzorgd en krijgt de back-office een verlichting van het takenpakket.