Optimalisatie parkeervergunningensysteem bij gemeente Den Haag

De gemeenteraad van de gemeente Den Haag heeft besloten om over te gaan tot optimalisatie en modernisering in het kader van digitalisering van het straatparkeren. Dit betekent een efficiëntieslag in de operatie van parkeren en besparing van de kosten. Enerzijds door invoering van muntloos parkeren en anderzijds door het aantal parkeerautomaten in de stad gepast te verminderen waardoor aanschaf, onderhoud en beheer gereduceerd kan worden. 

Aanpak van de optimalisatie en modernisering heeft onder andere betrekking op:

  • Overgang naar muntloos parkeren
  • Verdunning parkeerautomaten areaal in de stad Den Haag
  • Vervanging / ombouw van parkeerautomaten.