Hoe actualiseer je parkeersystemen voor Brussels Airport Company?

Een belangrijk onderdeel in de mobiliteitsstrategie van Brussel Airport Company (BAC), zijn de 5.000 niet-openbare parkeerplaatsen die 1000 bedrijven met in totaal ruim 17.000 abonnementhouders per dag gebruiken. Om een goed passend beleid te kunnen maken en processen gericht te kunnen sturen, is het actualiseren van parkeersystemen en vernieuwing van bijbehorende parkeerapparatuur noodzakelijk.  De concrete vraag van BAC was om te adviseren en ondersteunen bij de conceptuele ontwikkeling en aanbesteding van een nieuw Parkeer Management- en CCTV-systeem (PMS) voor het beheer van 28 niet-openbare parkeerterreinen.

Kiezen voor de juiste én zorgvuldige route

De gewenste parkeerarchitectuur en –infrastructuur werd in nauwe samenwerking met belanghebbenden uitgewerkt in een functioneel en technisch Programma van Eisen voor een Europese aanbesteding. Daarnaast ondersteunde en adviseerde Empaction bij het soepel verlopen van het implementatie- en migratieproces naar het nieuwe PMS. Inclusief de - niet onbelangrijke -  communicatie rondom de migratie.

Een goed werkend systeem tot tevredenheid van alle betrokkenen

Half april 2018 is de realisatie van de nieuwe parkeerapparatuur, de inrichting van de backoffice en meldkamer afgerond. Alle parkeerders kunnen nu gebruik maken van ultramoderne parkeerapparatuur en het technisch vernuft van het parkeermanagementsysteem.