Parkeerregisseur in Tiel

Door vertrek van de Regisseur Parkeren had de gemeente Tiel behoefte aan spoedige invulling van de ontstane vacatureruimte.

Het betreft een regiefunctie met een stevige adviescomponent richting bestuur. Het parkeerdossier in Tiel is zoals in veel (middel)grote steden bestuurlijk en maatschappelijk gevoelig. Regie op diverse uitvoerende leveranciers partijen vraagt om continuïteit. De gemeente Tiel kiest voor inhuur vanwege borging continuïteit en omdat het MT tijd nodig heeft om de rollen en taken binnen het thema verkeer en parkeren opnieuw te bekijken alvorens tot invulling van vaste formatie over te gaan. Tijdelijke invulling van de vacature geeft de gemeente voldoende tijd voor een zorgvuldig proces van selectie voor de vaste invulling. Belangrijk onderdeel van de opdracht is te onderzoeken of uitvoerende aspecten bij (interne of externe) uitvoerende diensten of dienstonderdelen kunnen worden belegd.  
Empaction vervult de functie Regisseur Parkeren op interim basis voor 24 uur per week.