Trapezium Amersfoort

In Amersfoort dichtbij het treinstation wil Trapezium CV een duurzaam woningbouwproject ontwikkelen. De visie op dit plan is zeer vooruitstrevend, met name op het gebied van duurzaamheid. Onder de noemer Garden City wordt op alle niveaus gewerkt met groene gevels, groene daken en openbaar groen. In deze visie past ook het ontmoedigen van autogebruik en het stimuleren van duurzame mobiliteit.
Empaction is gevraagd een mobiliteitsvisie op te stellen voor de ontwikkeling Trapezium, waarin autogebruik wordt ontmoedigd en waarbij maximaal wordt ingezet op het aanbod van deelmobiliteit. Daarbij is het van belang om de randvoorwaarden scherp te krijgen waarmee zowel de ontwikkelaar als de gemeente uit de voeten kunnen in de vervolgstappen op weg naar het  realiseren van dit bouwplan. 
Het resultaat is een uitwerking van deelmobiliteit met daarbij randvoorwaarden voor het aantal parkeerplaatsen ondergronds en in de openbare ruimte. Beschikbaarheidsgarantie en flexibiliteit van het aanbod staat hierbij centraal.
Heeft u interesse in meer informatie over dit project dan kunt u contact opnemen met de projectleider, Sebastiaan Dommeck, 06 43 47 2941.