Nieuwe wijk Hogekwartier Amersfoort: van idee tot implementatie deelautomobiliteit

Empaction heeft in oktober 2018 de aanbesteding uitgewerkt en namens de gemeente Amersfoort gepubliceerd voor een concessie van deelautomobiliteit in de nieuwe wijk Hogekwartier. De uitvraag is mede op basis van een oriënterende marktverkenning geformuleerd. Kernwoorden in de visie van Empaction op deelautomobiliteit zijn: vraag gestuurd, beschikbaarheidsgarantie, interoperabiliteit, flexibiliteit, betaalbaar en opschaalbaar. 
In januari 2019 is de aanbesteding gegund aan de Mobiliteitsfabriek. Een dienstverlener die een totaal vervoersconcept aanbiedt, met flexibiliteit en beschikbaarheidsgarantie. In een artikel in het AD licht Peter Rossewij van de Mobiliteitsfabriek hun concept toe. 
Empaction begeleidt tevens de implementatie vanuit de opdrachtgever. Een mooi project waarmee we van idee tot uitvoering samen met de gemeente aan het optrekken zijn. 
Heeft u interesse in meer informatie over dit project, dan kunt u contact opnemen met de projectleider Paul van Loon, 06 28 900 772.