Deelmobiliteit Veense Poort Veenendaal

Veense Poort B.V. realiseert in de gemeente Veenendaal een woonplan. In oktober 2018 is aan Empaction gevraagd mee te denken naar de mogelijkheden om het aantal te realiseren parkeerplaatsen volgens de gemeentelijke norm te verlagen. In een discussiepaper is beschreven welke instrumenten er mogelijk zijn om de parkeernorm te verlagen. Een van deze instrumenten is de inzet van deelmobiliteit.
In navolging heeft ontwikkelaar in februari 2019 Empaction gevraagd een mobiliteitsplan op te stellen voor de ontwikkeling Veense Poort, waarin autobezit wordt ontmoedigd en waarbij maximaal wordt ingezet op het aanbod van deelmobiliteit. Daarbij is het van belang om met de juiste randvoorwaarden commitment te krijgen bij alle betrokkenen. De verwachting is dat met een aanbod van deelmobiliteit in de Veense Poort straks verhoudingsgewijs meer huishoudens zonder (tweede) auto wonen dan gemiddeld. 
Beschikbaarheidsgarantie en flexibiliteit van het aanbod staat bij het aanbod centraal. Het resultaat is een uitwerking van deelmobiliteit met daarbij randvoorwaarden voor het aantal te realiseren parkeerplaatsen in een parkeergarage en op maaiveld.
Heeft u interesse in meer informatie over dit project dan kunt u contact opnemen met de projectleider, Roy Matthijssen, 06 - 57 13 23 62.