Deelautomobiliteit Westermarkt Tilburg

OrangeBrick B.V. is voornemens om in de gemeente Tilburg een bedrijfspand te transformeren naar appartementencomplex met op de begane grond ruimte voor bedrijven. De huidige plannen voorzien niet in parkeerplaatsen op eigen terrein. Er wordt daarom een beroep gedaan op de beschikbare capaciteit in de openbare ruimte. 
In februari 2019 is door de ontwikkelaar aan Empaction gevraagd om mee te denken hoe de parkeerdruk door de ontwikkeling niet dermate toeneemt dat er overlast in de omgeving ontstaat. Hiervoor moet autobezit ontmoedigd worden, waarmee de vraag naar parkeerplaatsen afneemt. 
In een mobiliteitsplan voor de ontwikkeling worden de juiste randvoorwaarden beschreven voor maximaal in te zetten op deelmobiliteit. Vraag gestuurd aanbod, beschikbaarheidsgarantie, beschikbaar voor de omgeving, flexibel en betaalbaar zijn daarbij kernwoorden. Empaction gaat samen met de ontwikkelaar en de gemeente in gesprek om het mobiliteitsplan te concretiseren. 
Heeft u interesse in meer informatie over dit project dan kunt u contact opnemen met de projectleider, Paul van Loon, 06 – 28 90 07 72.