Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven - vorige edities

 • Nieuwsbrief maart 2021
  In deze nieuwsbrief komend de volgende onderwerpen aan bod:
  • Blog: de absolute do's van deelmobiliteit
  • Gebiedsontwikkeling: een nuchtere kijk op parkeren
  • De regionale parkeerstrategie Utrecht
  • De parkeertrends in 2021 
  • Met scaninfo werken aan brede doelstellingen
  • Plaatsing openbare laadpalen in gemeente Rijswijk
  • Parkeerrechtensysteem gemeente Purmerend
  • Invoering Omgevingswet opgeschoven naar 2022
  • Blog: projecten uit Q1
    
 • Nieuwsbrief december 2020
  In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan bod:
  • Parkeeropgave centrumgebieden nu oppakken voor periode na corona
  • Van digitalisering naar schat aan data
  • Met meer deelauto's minder parkeerplaatsen?
  • Parkeren op afstand in Merwedekanaalzone
  • Procesmatige en inhoudelijke ondersteuning inzet camerahandhaving Hendrik-Ido-Ambacht
  • Randstedelijke overstappunten
  • Proactief reguleren gemeente Delft
    
 • Nieuwsbrief september 2020
  In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan bod: 
  • Digitale participatie met persoonlijke touch
  • Collega Roy Matthijssen legt uit wat het verschil is tussen fiscale en niet-fiscale maatregelen
  • Terugblik sessie HUB congres 
  • Implementatie nieuw parkeerbeleid en aanbesteding apparatuur gemeente Hardenberg
  • Participatie bij een parkeerprobleem of -overlast
    
 • Niewsbrief juni 2020
  In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan bod:
  • Slim omgaan met parkeernormen
  • Ruimtelijke ontwikkelingen rondom OV-knooppunten in combinatie met MaaS: een gouden combinatie
  • Regionale visie parkeren Utrecht
  • 4 parkeergarages, ruim 1.300 parkeerplaatsen: samenwerking Leiden na zeven jaar succesvol afgerond
  • Wat komt er bij kijken als je digitaal wil gaan handhaven?