Nieuw parkeerbeleid gemeente Woerden

Zojuist ontvingen wij de officiële bevestiging dat Empaction samen met de gemeente Woerden een nieuw parkeerbeleid mag gaan opstellen, dat kan rekenen op voldoende draagvlak in de gemeenschap. Tegelijkertijd moet binnen het project de parkeervisie eenvoudig vertaald kunnen worden naar parkeerbeleid en van daaruit naar uitvoeringsvoorschriften en (juridische) documenten, zoals een nota parkeernormen, fietsparkeernormen, verordeningen en aanwijsbesluiten. 

Wij zijn erg blij dat de keuze op ons is gevallen en gaan met veel plezier voor de gemeente Woerden aan de slag!