MaaS bij ruimtelijke ontwikkelingen in gemeente Amersfoort

Bij grote ruimtelijke ontwikkelingen wordt Mobility-as-a-Service (MaaS) gezien als instrument om parkeernormen omlaag te brengen. De gedachte is dat een flexibel aanbod van mobiliteit zorgt voor een afname in het autogebruik- en bezit. Het gevolg is dat er minder parkeerplaatsen nodig zijn om in de vraag te voorzien. 

De inzet van MaaS bij ruimtelijke ontwikkelingen is relatief nieuw en de effecten op de parkeervraag zijn daarom nog onzeker. Dit roept de vraag op welke rol een gemeente moet pakken bij deze vraagstukken. En welke kaders/randvoorwaarden zij moeten stellen bij de inzet van MaaS om een duurzame parkeeroplossing te borgen. 

Collega’s Sebastiaan Dommeck en Kay van der Kraan gaan, samen met de gemeente Amersfoort, antwoord geven op deze vragen. Het gewenste resultaat is een uitgewerkt beleid over de inzet van MaaS bij ruimtelijke ontwikkelingen. Aanvullend wordt een doorkijk gemaakt naar wat dat voor het algehele parkeerbeleid betekent. 

De vorderingen van deze zoektocht zijn op onze website te volgen!