Hoe besteed je de operatie van fiscale handhaving voor Parkeerbedrijf Breda uit?

Empaction had in opdracht van het Parkeerbedrijf van gemeente Breda een onderzoek uitgevoerd naar de efficiency en doelmatigheid van toezichts- en handhavingstaken op het gebied van parkeren. Vervolgens is het Parkeerbedrijf volledig verantwoordelijk gemaakt voor de fiscale handhaving. Als onderdeel van deze efficiencyslag wil het Parkeerbedrijf de operatie van fiscale handhaving uitbesteden. Aan Empaction de vraag om te adviseren over de aanbesteding voor inhuur van fiscale handhaving en deze te begeleiden.

Advies en regie

De dagelijkse aansturing (roostering, issue management, eerste aanspreekpunt) van de fiscaal controleurs is aanbesteed. Dit bood de mogelijkheid om in de aanbesteding meer aandacht op prestatieverplichtingen te leggen en minder op inspanningsverplichtingen. 
Om dit traject met succes te doorlopen werd het aanbestedingsproces in een aantal fasen opgeknipt. Hierbij hebben we een Programma van Eisen opgesteld, geadviseerd over o.a. contractvorm, te hanteren KPI’s, gunning en implementatie, en de regie uitgevoerd gedurende de aanbestedingsprocedure.

Efficiënte fiscale handhavingsorganisatie 

De dagelijkse uitvoering van handhaving in het gefiscaliseerde gebied is overgedragen aan een marktpartij, waarbij een maximale betalingsbereidheid, een hoge klanttevredenheid en een optimale prijs-prestatieverhouding is gerealiseerd. Parallel aan dit traject begeleidde Empaction de aanbesteding voor een scanvoertuig om daarmee de fiscale handhaving verder te optimaliseren.