Geef inzicht in het effect van nieuw parkeerbeleid Deurne

Gemeente Deurne wil met het programma ‘Samen centrum Deurne verbeteren’ het centrum van Deurne nog aantrekkelijker te maken. In dat kader is het parkeerbeleid aangepast. Achterliggend doel hiervan was het tegengaan van de leegstand in het centrum van Deurne en het aantrekken van meer bezoekers. Parkeren is daarom sindsdien iedere dag tot 13.00 uur gratis. Op zon- en feestdagen blijft parkeren de hele dag gratis. De gemeente Deurne wil graag inzicht in het effect van het nieuwe parkeerbeleid.

Metingen uitvoeren

Om het effect van het gewijzigde parkeerbeleid te meten is een nulmeting uitgevoerd en een jaar later een 1-meting. De vergelijking van deze data moet uitwijzen in hoeverre de aanpassing in het parkeerbeleid heeft bijgedragen tot extra bezoekers in het centrum. Om dit in kaart te brengen is het belangrijk om te weten of en wanneer de parkeerdruk is toegenomen in het centrum en hoe de parkeerdruk zich in specifieke gebieden ontwikkeld heeft. Daarnaast wil men weten of er ander publiek (met een ander motief) wordt aangetrokken door de maatregel en in welke mate de maatregel effect heeft op de tijdsbesteding van mensen die het centrum van Deurne bezoeken.  

Inzicht in parkeerdruk

We hebben de belangrijkste bevindingen van de 1-meting beschreven en vergeleken met de nulmeting. De algemene conclusie was dat de parkeerdruk in het centrum iets is toegenomen. Of dit komt door de afschaffing van betaald parkeren in de ochtend, of door de economische groei is niet direct te zeggen.