1. Visie en beleid 

Een heldere visie opgesteld, maar geen idee hoe daar concreet effectieve maatregelen aan vast te hangen? Wij staan stil bij zaken als de meest passende wijze van reguleren, vergunningen en abonnementen voor verschillende doelgroepen en de geldende parkeertarieven. 

2. Techniek en implementatie

Weten wat techniek en organisatie wel en niet kunnen, vraagt om vakbekwaamheid. Van de aanbesteding voor een scanauto tot aan het implementeren van een nieuw vergunningen- of parkeermanagementsysteem; wij nemen dit gedeeltelijk of geheel uit handen.

3. Organisatie en operatie

Voor een goed functionerende parkeerketen mag een efficiënte organisatie niet ontbreken. Met eenduidige en heldere werkprocessen, professioneel contract- en evaluatiemanagement, diepgravende data-analyses en een informatiegestuurde werkwijze geven onze experts hieraan invulling.

Projecten uitgelicht