Empaction verzorgt workshop op Nationaal Parkeercongres op 10 oktober

Op donderdag 10 oktober aanstaande vindt het Vexpan Nationaal Parkeercongres plaats in Rotterdam, met als thema: Duurzaamheid in mobiliteit & parkeren. Empaction levert een bijdrage aan het congres en verzorgt een interactieve workshop met als titel: 'Met beleid betere deelmobiliteit'. Praat met ons mee!

 

Hieronder een toelichting op de workshop: 

 

Ondanks de hoge ambities constateert het kabinet dat er veel te weinig woningen worden gebouwd. Er is volgens vele spelers in de markt sprake van een ‘wooncrisis’. Veel gemeenten worstelen met hun verdichtingsopgave. In het centrum zijn plannen voor honderden en soms duizenden nieuwe woningen, maar de meeste business cases zijn moeilijk rond te krijgen. Niet zelden is parkeren een belangrijk struikblok, of omdat het financieel niet past of omdat binnenstedelijk de fysieke ruimte ontbreekt. En het eigenlijke probleem is dat we het autobezit willen blijven faciliteren. 

Grotere steden (zeg 100.000 inwoners en meer) hebben allemaal goed openbaar vervoer en parkeerregulering in het centrum. Daarmee zijn de omstandigheden gecreëerd om enerzijds met minder autobezit (en dus minder parkeerplaatsen) ook goed bereikbaar te blijven, zonder parkeeroverlast in de directe omgeving te veroorzaken. Toch moet er blijkbaar nog meer gebeuren om voor de nieuwe woningen vooral mensen te trekken die niet autogebonden zijn. De oplossing daarvoor is ons inziens een nog veel betere dienstverlening rondom deelmobiliteit. 

Veel wooninitiatieven hebben de afgelopen jaren in die lijn al oplossingen bedacht, maar blijkbaar zijn die gezamenlijk nog niet overtuigend genoeg om de discussie tussen ontwikkelaar en gemeente over het aantal parkeerplaatsen te slechten. Er is meer nodig. En hoe ziet dat meer er dan uit? 

Ons inziens ligt de oplossing in een betere samenwerking tussen gemeenten en marktpartijen met betrekking tot het aanbod aan en de dienstverlening rondom deelmobiliteit. Dat is enerzijds een kwestie van organiseren en anderzijds het technisch ondersteunen met geavanceerde systemen.  Waarbij in alle keuzes die daarbij gemaakt worden de reiziger/bewoner centraal dient te staan. Een voldoende aantal van hen moet namelijk verleid worden afscheid te nemen van een eigen auto of, makkelijker, nog even geen eigen auto aan te schaffen.

Hoe? Dat gaan we met elkaar bespreken.

Vexpan Nationaal Parkeercongres
Donderdag 10 oktober
De Rotterdamsche Droogdok Maatschappij - Rotterdam