Hoe zet je deelmobiliteit in bij innovatieve woningbouwprojecten in Amersfoort?

In zeven steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amstelveen, Amersfoort en Apeldoorn) wordt de komende 3 jaar ervaring opgedaan met de inzet van (elektrische) deelmobiliteit bij innovatieve woningbouwprojecten. Deze ‘City Deal’, waarin naast de steden en het ministerie van I en W ook het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincie Zuid-Holland en een aantal private partijen betrokken zijn, moet leiden tot minder uitstoot van CO2, goedkopere woningen, een slimmer energiesysteem en meer ruimte voor groen of kinderspeelplaatsen. Empaction is in Amersfoort bij twee projecten betrokken in het kader van deelmobiliteit en de City Deal.

Van concept naar praktijk

Bij het ene project richten we ons in eerste instantie op het ondersteunen van het bestuurlijke traject binnen de gemeente en de inventarisatie van randvoorwaarden waar het concept aan moet voldoen om straks succesvol te zijn. Bij het andere project gaan we van concept naar praktijk. Dit betekent het daadwerkelijk regelen van autodeel-concepten aan toekomstige bewoners om autobezit te reduceren en elektrisch vervoer te stimuleren. Twee projecten met oog voor de belangen van toekomstige bewoners, overheid, ontwikkelaars en markt.