Kan camerahandhaving bijdragen aan het verblijfsklimaat in de binnenstad van Rotterdam?

De gemeente Rotterdam investeert in een levendige en gastvrije binnenstad. In voetgangersgebieden kan de bevoorrading van winkels en horeca alleen plaatsvinden binnen de venstertijden. Buiten deze venstertijden is het niet toegestaan met gemotoriseerd verkeer de voetgangersgebieden in te rijden, eventuele ontheffinghouders uitgezonderd. De gemeente Rotterdam ervaart dat buiten deze venstertijden nog veel bevoorradend verkeer in de voetgangersgebieden rijdt. Dit gebeurt ondanks het feit dat er op verschillende plekken borden zijn geplaatst. 

Proef camerahandhaving

Handhaving van dergelijke verkeersovertredingen vindt plaats door gemeentelijke handhavers (BOA’s). Fysieke handhaving heeft echter zijn beperkingen, omdat handhavers niet overal en altijd aanwezig kunnen zijn. De gemeente wil daarom een proef starten met camerahandhaving en ervaring opdoen met deze vorm van geautomatiseerd handhaven. Voor deze proeflocatie is het voetgangersgebied in de omgeving van de Markthal aangewezen. Bij gebleken succes kan ook op andere locaties dit handhavingsmiddel worden toepast. De gemeente Rotterdam heeft Empaction gevraagd om deze proef inhoudelijk en procesmatig te ondersteunen.