Inzet deelmobiliteit in Amersfoort

De Gemeente Amersfoort gaat de komende jaren flink inzetten op deelmobiliteit in bestaande en ontwikkelgebieden. Met als belangrijkste drijfveer het verduurzamen en vergroenen van de stad. Empaction is in deze tijd nauw betrokken bij de ontwikkeling, invulling, uitwerking en toetsing van de deelmobiliteitsconcepten.

Deelmobiliteitsconcepten

Het aantal nieuwe woningen in Amersfoort schiet als paddenstoelen uit de grond. Maar de beschikbare ruimte is schaars. Daarom wil de gemeente het aantal parkeerplaatsen in nieuwe wijken terugdringen met 10 tot 50 procent. Zodat er een goede balans ontstaat tussen nieuwe woningen en voldoende groen.

Projecten uitgelicht

Projecten uitgelicht