'Overigens ben ik van mening dat de wettelijke kaders voor parkeerregulering herzien moeten worden.'

In deze presentatie aan de Commissie Gemeenten van Paul van Loon en Sebastiaan Dommeck over Wet- en regelgeving parkeerregulering, leggen ze uit waarom ze van mening zijn dat de wettelijke kaders voor parkeerregulering herzien moeten worden.