Verbetering HOV wayfinding Maastricht Bereikbaar

Zichtbaar zijn

Wayfinding is het begeleiden van mensen van A naar B, zodat ze zonder al te veel moeite snel de juiste weg weten te vinden. In 2018 is er door Arriva en Maastricht Bereikbaar extra aandacht besteed aan de wayfinding van buslijn 10. Het primaire doel van deze campagne was het zichtbaar verbeteren van de reisinformatie en wayfinding in het OV-domein. Daarnaast hoopten ze met deze verbetering reizigers te stimuleren om meer gebruik te maken van het OV en dat de waardering voor P+R lijn 10 zou toenemen. 

Duidelijke informatie

De campagne was succesvol. Het verbeteren van de HOV wayfinding heeft ertoe geleid dat de informatie in de haltes en de bus veel beter te vinden zijn door reizigers. Ook werd de nieuwe informatie vaak beoordeeld als duidelijker dan voorheen. Door de campagne zijn meer reizigers geïnformeerd over het bestaan van de P+R’s.

Empaction heeft samen met Arriva de campagne opgezet om het gebruik van P+R en OV te stimuleren. En met succes: er is een duidelijke toename te zien in het aantal gebruikers.