Parkeersysteem in Rijswijk functioneert, maar er is ruimte voor verbetering

De afgelopen periode hebben collega’s Kay van der Kraan en Dirk Moorees in opdracht van de gemeente Rijswijk gewerkt aan de beleidsevaluatie fiscaal en digitaal parkeren. Het was een intensief traject met deskresearch, parkeerdrukmetingen en ruim 20 interviews met zowel interne als externe stakeholders. 
Dinsdag 25 september jl. heeft het College van B&W de beleidsevaluatie vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Dinsdagavond 2 oktober is de beleidsevaluatie door Empaction gepresenteerd en toegelicht aan de raad. Dit betrof een zogenaamde ‘technische toelichting’. De inhoudelijke behandeling door de gemeenteraad staat voor later in het jaar gepland waarbij ook gelegenheid is voor inspraak. 

Het persbericht van Rijswijk leest u hier: https://www.rijswijk.nl/nieuws/parkeersysteem-functioneert-maar-er-is-ruimte-voor-verbetering