Parkeerbeleid is een combinatie van zoet en zuur

Sebastiaan Dommeck, parkeeradviseur bij Empaction, gaf een interview aan Trends 2018, een extra uitgave bij OV-Magazine, Parkeer24, Verkeer in Beeld en Verkeerskunde in december 2017. Lees hier het artikel.