Minder geparkeerd blik in historisch centrum van Oudewater

De gemeente Oudewater heeft in juli 2017 het Masterplan Binnenstad Oudewater opgesteld. Hierin wordt ook aandacht besteed aan verkeer en parkeren. Om de besluitvorming voor te bereiden heeft gemeente Oudewater Empaction gevraagd een parkeermeting met analyse uit te voeren van de huidige situatie. Deze cijfers zijn nu gepresenteerd aan de gemeente. In navolgend artikel leest u een samenvatting van het onderzoek: https://bit.ly/2CPt6y8