Masterthesis impact deelauto's op autobezit

Empaction werkt sinds kort samen met student Tom Steijns van de masteropleiding Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt (België), met als afstudeerrichting Mobiliteitsmanagement. Sinds dit collegejaar ligt zijn focus op het schrijven van een masterthesis.
 
Voorafgaand aan de masterthesis is hij in contact gekomen met Empaction, waaruit een samenwerking voor zijn onderzoek is ontstaan. Dit onderzoek focust zich op de impact van deelauto’s op het autobezit van het individu. Gedurende het onderzoek zijn de bewoners van sociale huurwoningen vastgesteld als doelgroep, met de nabijheid van een OV-knooppunt als locatie. Dit heeft ervoor gezorgd dat de focus van het onderzoek uiteindelijk ligt op de wijze waarop het type aanbod van deelauto’s de impact op het autobezit zal beïnvloeden, binnen de gestelde doelgroep.
 
Dankzij deze samenwerking kan Tom zowel wetenschappelijke literatuur als kennis vanuit het werkveld gebruiken voor zijn onderzoek. Door daarnaast eveneens onderzoek uit te voeren binnen de doelgroep, hoopt hij aan het eind van het onderzoek te kunnen stellen wat de impact is op het autobezit van het individu per type aanbod van deelauto’s.